Anioł w miasteczku – Lanckorona

fotografie: Grażyna Lisiewicz, Artur Radecki

 

50 Rajd Barbórka Warszawska – Ogólnopolskie Kryterium Asów – 2012

50 Rajd Barbórka Warszawska – Ogólnopolskie Kryterium Asów – 2012

pełny wybór fotografii